Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bilych Gallery

Mô tả

This plugin replace default WordPress gallery. You can choose your own gallery style in dashboard.

Change gallery style can in “Dashboard -> Settings -> Bilych Gallery”. Choose your style and press “Save Changes” button. Now all your standard galleries will be changed.

Ảnh màn hình

  • Plugin settings
  • Photopile gallery
  • lightGallery
  • Unite gallery

Cài đặt

  1. Upload bilych-gallery.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Would the plugin replace all galleries in my website?

Yes, plugin replace all galleries.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bilych Gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp