Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bigfishgames Syndicate

Mô tả

This plugin looking for new games published by BigFishGames.com and instantly add post with new game. You can customize post template, choose language (English, German, French, Spanish) and game platform (PC, Mac).

Upgrade

 1. First deactivate ‘Bigfishgames Syndicate’
 2. Remove the bigfishgames-syndicate directory
 3. Unzip the bigfishgames-syndicate.1.2.zip file.
 4. Upload the the bigfishgames-syndicate folder (not just the files in it!) in your
  wp-contents/plugins folder. If you’re using FTP, use ‘binary’ mode.
 5. In your WordPress administration, go to the Plugins page
 6. Activate the ‘Bigfishgames Syndicate’ plugin and a subpage for Bigfishgames will appear
  in your Settings (Options) menu.

Ảnh màn hình

 • Post with new game.
 • Plugin options.

Cài đặt

 1. Unzip the bigfishgames-syndicate.1.2.zip file.
 2. Upload the the bigfishgames-syndicate folder (not just the files in it!) in your
  wp-contents/plugins folder. If you’re using FTP, use ‘binary’ mode.
 3. In your WordPress administration, go to the Plugins page
 4. Activate the ‘Bigfishgames Syndicate’ plugin and a subpage for Bigfishgames will appear
  in your Settings (Options) menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bigfishgames Syndicate” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp