Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

B&F Image Comparison

Mô tả

The plugin contains the following features:

  • Set width.
  • Set height
  • Hover effect
  • Easy to use with shortcode

Shortcode:

[compare before=”http://domain.com/imagename1.jpg” after=”http://domain.com/imagename2.jpg” width=”600px” height=”400px”]

Ảnh màn hình

  • Compare Images
  • Shortcode and Quick button

Cài đặt

  1. Upload B-F-image-comparison folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“B&F Image Comparison” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • This is a very first version of B&F Image Comparison plugin.