Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Better WP Admin Post List

Mô tả

Better WP Admin Post List adds color in WordPress Dashboard Posts & Pages based on their current status, so you can easy recognize published posts from drafts and others.

This plugin is provided from Bake My WP.

Đánh giá

17 Tháng Năm, 2021
Plugin idea is great but you should provide settings page to set colors and should work with extended status pro.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Better WP Admin Post List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp