Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Better Template Kits

Mô tả

Better Template Kits is an elementor templates to build your business web site by Page Builder.

Note: This plugin is a templates of Elementor Page Builder and will only work with Elementor Page Builder installed.

Ảnh màn hình

  • Install templates

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Better Template Kits” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3 – 17/07/2021

Update sites

1.0.1 – 16/07/2021

Dynamic tags & description

1.0.0 – 07/07/2021

Initial stable realese on WordPress.org. Enjoy!