better-delete-revision

Mô tả

This plugin has been closed as of 26 Tháng Tám, 2022 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

29 Tháng Tư, 2020
This tool worked like a charm. Reduced the size of my MariaDB database by 5 times. WordPress v5.4 MariaDB Server v10.2.31 PHP v7.3.17
6 Tháng Mười, 2016
This plugin basically does as described, but it's all or nothing. There is only one screen, and you can only delete EVERY revision, or none. There should be checkboxes. And there should also be a "Delete" button added to each revision when editing a post, like it's done with "Thin Out Revisions" plugin.
Đọc tất cả 49 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Better Delete Revision” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Better Delete Revision” đã được dịch qua 8 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Better Delete Revision” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.