Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Better Avatars

Mô tả

When Gravatar has no image on file for a user, this plugin takes over and searches for a Facebook, Twitter, or Gmail profile picture to use in it’s place.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Better Avatars” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp