Better Aria Label Support

Mô tả

Better aria-label support for WordPress. For now, it only includes menu items, but there’s more to come!

First step: the plugin replaces the “Title” field in WordPress Menus screen with an “Aria label” field, and applies the change to the navigation menus in front-end.

Thanks Valérie Galassi for the original idea.

Đánh giá

15 Tháng Mười Hai, 2021
Hey, super idée ! J’attends de voir comment ça évolue, mais je fais déjà un petit commentaire pour augmenter la visibilité du plugin 😉
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Better Aria Label Support” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Better Aria Label Support” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Better Aria Label Support” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release.