Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WOW Best WP Blocks

Mô tả

Best WP Blocks help you create content blocks which can be used in posts, pages and widgets.

Ảnh màn hình

Cài đặt

From WordPress backend

 1. Navigate to Plugins -> Add new.
 2. Click the button “Upload Plugin” next to “Add plugins” title.
 3. Upload the downloaded zip file and activate it.

Direct upload

 1. Upload the downloaded zip file into your wp-content/plugins/ folder.
 2. Unzip the uploaded zip file.
 3. Navigate to Plugins menu on your WordPress admin area.
 4. Activate this plugin.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WOW Best WP Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

 • Add meta box

1.1.0

 • Add Thumbnail

1.0.1

 • Tested with WP v6.1

1.0.0

 • First version.