Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Best Ticker

Mô tả

Best Ticker WordPress Plugin For Your Website Theme. You Can Embed News Ticker Via Shortcode In Anywhere You Want, Even in Theme Files.

Plugin Demo

For Basic usages

General Ticker

[ticker]

1st Part Background Change

[ticker id="2" color="blue" bg="green" speed="2000" ]

2nd Part Background Change

[ticker id="3" bg="red" color="black"speed="1500" ]

Change Text

[ticker id="4" text=" Best Ticker" color="green" bg="purple" speed="500" ]

Post Count

[ticker id="5" count="1" color="black" bg="fuchsia" speed="100" ]

Ticker From Post Category

[ticker id="6" category="classic"  text=" Top News"  color="chartreuse" bg="maroon" speed="1000" ]

Cursor seed

[ticker id="7" cursorspeed="2" color="maroon" bg="blue"]

Ticker Speed Change

[ticker id="8" speed="2000" color="red" bg="orange" text=" Test Ticker" ]

Ảnh màn hình

  • Instaled demo server

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. If you want best ticker in your wordpress theme. Place <?php echo do_shortcode('yourshortcode');?> in your template.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Best Ticker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Initial release