Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Best Notification Bar

Mô tả

Best notification bar plugin for WordPress. Adds a static but hideable Notification bar at the top or bottom of the page. Where you can show stuffs.

Ảnh màn hình

  • Content Settings
  • Design Settings
  • Conditions Settings

Cài đặt

Install the plugin form WordPress\’s plugin repository or simply download it and upload it form add new plugin section from admin. Before doing anything, regenerate thumbnails. Cause this plugin uses a different thumbnail size.

You will find a menu called BNB Settings, where you can change settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Best Notification Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp