Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Best Listing Toolkit

Mô tả

A necessary toolkit created by https://www.wpwax.com for the Best Listing Theme. Custom elementor widgets and theme widgets are some of the new features that will be added to this plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Best Listing Toolkit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

https://github.com/sovware/changelogs/blob/master/best-listing-toolkit.md