Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Best Ads Block Detector

Mô tả

Detect AdBlock Extensions and save your revenue by use Best Ads Block Detector Plugin .

AdBlockers detected by Best Ads Block Detector

 • Adblock

 • Adblock Plus

 • Adguard

 • uBlocker

 • uBlock

 • uBlock Origin

 • Adremover

 • Adblock for Chrome

 • Brave

 • Ghostery

 • Ultrablock

 • Privacy Badger

 • DuckDuckGo

 • Disconnect

 • Microsoft Edge AdBlock extension

 • Firefox Tracking Protection

 • Fair AdBlocker

 • Hola ad remover

 • Comodo AdBlocker

 • Opera Built-in AdBlock extension

FEATURES :

 • Block All AdBlock Extensions .

 • Responsive for All Devices .

Installation

 • install the plugin through the WordPress plugins screen directly.

 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

 • Use the Settings ->* Best Ads Block Detector* screen to check the plugin installed .

 • (Make your instructions match the desired user flow for activating and installing your plugin. Include any steps that might be needed for explanatory purposes)

If you have any problem on using our plugin, please contact us

Plugin Support URL: https://www.facebook.com/Code-Prof-110511874050372

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Best Ads Block Detector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp