Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Berri Technorati Reactions on Dashboard

Mô tả

This plugin shows on the Dashboard the Technorati Reactions of your blog. With the WordPress new version (2.5) we have the possibility to add differents feeds to the dashboard, with this plugin you will show the technorati reactions without changing the Google Blog Incoming Links. This plugin will add the reactions to your Dashboard, because I think that Technorati’s reactions are good info too.

Comments, questions and bug reports are welcome: http://www.berriart.com/technorati-reactions-dashboard-plugin/

Cài đặt

  1. Extract and upload to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate plugin
  3. That’s all

REQUIREMENTS

  • 2.1 version runs on WordPress >= v2.7
  • 2.0 version runs on WordPress >= v2.5 and < v2.7
  • 1.0 version runs on WordPress >= v2.3 and < v2.5

Hỏi đáp

Where can I see the Technorati reactions?

At the admin panel (main dashboard)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Berri Technorati Reactions on Dashboard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp