Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BEMO Album

Mô tả

This is a plugin that provides a nice simple way of putting nice photo albums on your website.

You can specify how many albums in columns, and how many columns to put the photos in. You can also specify whether to show titles on your albums.

It also allows nested albums and is fully responsive.

For more detailed info, please visit : http://www.bemoore.com/bemoalbum/

Cài đặt

This plugin is installed in the standard way.

Hỏi đáp

Coming soon

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BEMO Album” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release