belo-add-to-cart-redirect-for-woocommerce

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 15 Tháng Bảy, 2024 và không khả dụng để tải xuống. Việc đóng này là vĩnh viễn. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“BELO Add to Cart Redirect for Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp