Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Beauty Box

Mô tả

The Beauty Box block provides the ability to surround your content with a configurable container.

The Beauty Box block doesn’t care what you put in the box, it only cares that its beautiful 🙂

Block

This plugin provides 1 block.

  • Beauty Box

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Beauty Box” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Beauty Box” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Beauty Box” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Bug Fix: Block does’nt crash on reload because of validation issue
  • Bug Fix: Fix case on SVG to suppress console warnings

1.0

  • Initial Publication.