Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Beautimour Kit

Mô tả

This plugin will enable custom features to all Beautimour WordPress themes. The custom features will extend your WordPress website.

Features List:

 • Author profile social
 • Cookie
 • Pinterest button
 • Custom signature
 • Sticky sidebar
 • Social share

Cài đặt

Through Dashboard

 1. Log in to your WordPress admin panel and go to Plugins -> Add New
 2. Type beautimour kit in the search box and click on search button.
 3. Find Beautimour Kit plugin.
 4. Then click on Install Now after that activate the plugin.

Installing Via FTP

 1. Download the plugin to your hardisk.
 2. Unzip.
 3. Upload the beautimour-kit folder into your plugins directory.
 4. Log in to your WordPress admin panel and click the Plugins menu.
 5. Then activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Beautimour Kit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2 – July 12, 2018

 • Maintenance update

1.0.1 – May 15, 2018

 • Deprecated sticky sidebar
 • Sanitize customizer

1.0.0 – July 05, 2017

 • Initial release