Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Excerpt Beautifier

Mô tả

Beautifies the ecerpts parsing adding markup. Add images, whitespace, text in bold and italic typeface and links.

Cài đặt

 1. Install the plugin via Plugins -> New plugin.
 2. Activate the BBEdit markup in excerpt plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How does it work?

Type this: .. and get this:

[br]                           break    <br>
**enroll now!**                     italic   <strong>enroll now!</strong>
*mark this*                       bold    <em>mark this</em>
[subscribe now](https://example.com)           link    <a href='https://example.com'>subscribe now</a>
[subscribe now](https://example.com hover text)     link    <a href='https://example.com' title='hover text'>subscribe now</a>
![alt text](/wp-content/uploads/image.png hover text)  image    <img src='/wp-content/uploads/image.png' title='hover text' alt='alt text'/>

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Excerpt Beautifier” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Excerpt Beautifier” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Excerpt Beautifier” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First version