Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Beautify Cursor

Mô tả

Beautify your cursor style based on the wide variety of icons available.
You can also choose it for Link or Input focus as well.

Cài đặt

  1. Download “Beautify Cursor” plugin
  2. Simply go to the Plugins page, then click on Add new and select the plugin’s .zip file which is “beautify-cursor.zip”.
  3. Alternatively you can extract the contents of the zip file directly to your wp-content/plugins/ folder
  4. Finally, activate the plugin.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Download “Beautify Cursor” plugin
  2. Simply go to the Plugins page, then click on Add new and select the plugin’s .zip file which is “beautify-cursor.zip”.
  3. Alternatively you can extract the contents of the zip file directly to your wp-content/plugins/ folder
  4. Finally, activate the plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Beautify Cursor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp