Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BCC Everything

Mô tả

The plugin adds additional BCC recipients to every email that’s sent through
WordPress’ wp_mail() function. Simply enter multiple comma separated email
addresses into the BCC Recipient field near the bottom of Settings -> General.

Cài đặt

  1. Upload bcc-everything.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Set BCC recipients under Settings -> General (defaults to admin)

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I needed this so I could have a BCC on WooCommerce orders. It worked. Would have given 5 stars, but developer never answered my support thread.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“BCC Everything” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.2

  • streamlined configuration

1.1.1

  • harmonized wording

1.1

  • customizable recipient

1.0.1

  • fix improper handling of string type headers

1.0

  • First version.