Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BC Mini Series

Mô tả

Are you content creators that struggle with bloat plugins that offer too many options?
I am one. I create this one to support myself and others to quickly create mini series on WordPress

Features

  • Add any posts to series
  • Have nested series (2 levels). If you need more than 2 levels, it’s not a mini series anymore
  • 1 post can be in one series at a time
  • You can create unlimited series
  • Ideal for tech bloggers (like myself)

Checkout my work at datmt

Cài đặt

To install the plugin, please follow these steps:

Upload plugin files to the directory /wp-content/plugins/bc-mini-series
Activate the plugin in the ‘Plugins’ section of the WordPress console

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“BC Mini Series” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp