Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

bbPress Unread Posts

Mô tả

Shows a read/unread icon next to threads (Marks topic as read when the user visits it).
A “Mark all topic as read” button on each page allows to set the topics on that page as read.
Developed for: http://jmonkeyengine.org

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the ‘bbpress-unread-posts’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“bbPress Unread Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release