Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

bbPress Reply Titles

Mô tả

Add a Title field to bbPress replies. Requires bbPress.

Originally developed for mcnrc.org at LaGuardia Community College, CUNY.

Cài đặt

  1. Install via the WordPress Dashboard.
  2. Activate at Dashboard > Plugins.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“bbPress Reply Titles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp