Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

bbPress – Notices

Mô tả

This add-on plugin for bbPress will allow you to place forum-wide notices for alerting your users to important information, such as delayed response times, operating hours, new features, etc.

If you have suggestions or bugfixes for the plugin, please report them on Github.

Ảnh màn hình

  • Screenshot 1
  • Screenshot 2

Cài đặt

  1. Activate the plugin
  2. A new “Notices” submenu will be added to the main Forums menu

Đánh giá

Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“bbPress – Notices” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Fixed an issue with not being able to edit notices
  • Fixed an issue with getting redirected to the Posts list after publishing a notice

1.0

  • Initial release!