Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

bbPress – No Admin

Mô tả

Prevent all users except super-admins from creating bbPress content when inside wp-admin.

This plugin has no UI.

Cài đặt

  1. Place the ‘bbpress-no-admin’ folder in your ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate bbPress – No Admin.
  3. Visit the WordPress Dashboard as a normal user and confirm there is no bbPress UI

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Place the ‘bbpress-no-admin’ folder in your ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate bbPress – No Admin.
  3. Visit the WordPress Dashboard as a normal user and confirm there is no bbPress UI

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“bbPress – No Admin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Specific single & multisite checks

1.1

  • Action order improvement

1.0

  • Release