Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

bbPress New Topic Notifications to Inbox

Mô tả

Get Notification to your email when a new topic ( thread ) has been posted, This plugin work out of the box with bbPress 2.x .

This Plugin send the notifications to the wordpress admin email ( settings > general > Email Adress ).

Premium Plugins by Me:

  • Suppa – Multi-Purpose WordPress Mega Menu : http://codecanyon.net/item/suppa-multipurpose-wordpress-mega-menu/7265033?red=codetemp

  • Kodda – WordPress Mega Menu Plugin : http://codecanyon.net/item/kodda-responsive-wordpress-mega-menu-/4718440?red=codetemp

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“bbPress New Topic Notifications to Inbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 First Release