Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

bbP Views

Mô tả

This plugin adds some of the most-requested views for bbPress.

Currently, these views are supported:

 1. Popular Topics
 2. Unpopular Topics

Needless to say, more views would be added in the future.

Note: Requires the bbPress plugin to be installed.

Thanks/Credits

Donate

You may donate by going here.

Todo

 • Add more views
 • Options page

Ảnh màn hình

 • Result of the Popular Topics view

Cài đặt

 1. Place ‘bbp-views’ folder in your plugins directory.
 2. Activate bbP Views.

Hỏi đáp

Which all views does the plugin support?
 1. Popular Topics
  1. Unpopular Topics
Would you add more views in the future, with an options page?

Yes, that’s on the todo list.

What is required to run this?

You should be running WordPress 3.1+ and bbPress plugin-alpha-2+.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“bbP Views” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1 beta (01-04-2011)

 • Initial Release