Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

bbp tweet

Mô tả

bbPress plugin to automatically tweet new topics and replies.

bbp tweet

bbPress plugin to automatically tweet new topics and replies.

Cài đặt

  1. Unzip bbp-tweet.zip and upload to your /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Click on the ‘bbp tweet’ menu option in the WordPress dashboard to change settings.

Alternatively

  1. Go to the ‘Add New’ page from the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  2. Click on ‘Upload Plugin’.
  3. Browse your computer and upload the bbp-tweet.zip file.
  4. Follow instructions on screen.
  5. Click on the ‘bbp tweet’ menu option in the WordPress dashboard to change settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“bbp tweet” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Fully working version.