Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BBP Improvements for yoast

Mô tả

This is a very simple but very helpful tool to help yoast wordpress seo support bbpress better.

This plugin improved the following problem with yoast wordpress seo in bbpress:
1, Canonical lost on single forum
2, Canonical lost on single topic page
3, Canonical lost on user profile page
4, Canonical lost on topic tag page
5, Meta title incorrect on user profile page
6, Meta title incorrect on topic tag
7, Meta description lost on topic archive
8, Meta description lost on user profile page
9, Meta description lost topic tag page
10, Meta description lost on single topic page
11, Meta description lost on single forum page

This plugin is based on bbpress and yaost wordpress SEO, please install these two plugins first.

This plugin does not have any options to set.

Cài đặt

Installing “BBP Improvements for yoast” can be done either by searching for “BBP Improvements for yoast” via the “Plugins > Add New” screen in your WordPress dashboard, or by using the following steps:

  1. Download the plugin via WordPress.org
  2. Upload the ZIP file through the ‘Plugins > Add New > Upload’ screen in your WordPress dashboard
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Done.

Hỏi đáp

What is the plugin template for?

This plugin template is designed to help yoast wordpress seo works better on bbpress.

Đánh giá

13 Tháng Một, 2019
small effective plugin that makes yoast seo work with bbpress !!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“BBP Improvements for yoast” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 2019-1-12
  • Initial release