Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Extra Conditional Logic for Beaver Builder

Mô tả

Adds extra options to Beaver Builder\’s conditional logic settings including:

  • Archive page number
  • Post format
  • User country code

Cài đặt

  1. Upload folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How can I request new conditional logic functionality?

Please create a topic in the plugin support forum.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Extra Conditional Logic for Beaver Builder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

  • Fix for is_plugin_active

1.1.0

  • Added support for servers using Cloudflare or behind proxies for determining the user’s location for the User Country Code logic
  • Added dependency check for Beaver Themer

1.0.0

  • Initial release