Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BAW AutoShortener

Mô tả

AutoShortener can create short links in your WordPress website for your posts and pages but also for external links.
You got many many great options, a usefull admin panel, bookmarklets, shorcodes.
But easy to use ! Visit website www.autoshort.com for more informations.

Cài đặt

 1. Extract the plugin folder from the downloaded ZIP file.
 2. Upload BAW AutoShortener folder to your /wp-content/plugins/ directory.
 3. Activate the plugin from the “Plugins” page in your Dashboard.
 4. All your post/pages got they own short url, you can add your own keywords now !
 5. You can create external links too !

Hỏi đáp

FAQ fr
FAQ en

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BAW AutoShortener” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • 01/06/2011
 • First Release

1.0.1

 • 01/06/2011
 • Bug fix : Stats is always “0 clic”

1.0.2

 • 01/06/2011
 • Repo problem