Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Basic Alerts

Ảnh màn hình

Khối

Plugin này cung cấp 1 khối.

  • Basic Alerts

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Basic Alerts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp