Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Banner Upload

Mô tả

Easy way to display the different size of banner advertisements in WordPress using widgets

Through this plugin admin can,

 • Upload the banner ads through widget.
 • Specify the banner ads width and height size using px.
 • Create multiple banner ads using widgets.
 • Specific the link for that advertisement, so that when users click the banner, the link will be opened in new window.
 • Add the custom title for their widget.

For Support

Ảnh màn hình

 • Banner Upload setting page widget
 • Banner upload 350x250 image ads output
 • Banner upload 728x90 image ads output

Cài đặt

 1. Upload the “banner-upload” directory to the plugins directory.
 2. Go to the plugins setting page and activate “Banner Upload”
 3. Go to Appearance –> Widget –> Drag Banner Upload Widget to appropriate location
 4. Add the custom title, upload the image, add the image size and URL link.
 5. Do save.

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
Thanks for your flexible banner upload. I can able to upload in widget at any size. REALLY AWESOME 🙂 Thank You
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Banner Upload” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v 1.6 (2017-March-14)

 • Support 4.7.3

 • Few bug fixes

v 1.4(016-July-11)

 • Support 4.2.2

1.3

 • Open banner link in new window or same window.

1.2.1

 • Bug fixes – Image uploading issue.

1.2

 • Major bug fixes
 • Moved the setting to widget location. Now user can able to add multiple banners using widget

1.0

 • Public release