Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bangla Ramadan Time

Mô tả

We are Developed This Free Plugin For Showing Ramadan Times Update For WordPress Web Site.

If this any modification require and if you face any problem please Inform us via email.

support@synthiasoft.com

Cài đặt

Bangla Ramadan Time Plugin Installation Process
Step 1.

Download the Plugin from WordPress official Website.

Step 2.

Upload it in you wp-content/plugins directory.

Step 3.

Activate it from Admin panel.

Hỏi đáp

Can I add more style?

Ans: Yeas But you need manually edit.

Đánh giá

25 Tháng Tư, 2020
Bangla Ramadan Time এর নির্মাতা মোঃ রাশেদুল ইসলাম রুমী ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একটি সুন্দর প্রয়োজনীয় প্লাগইন আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য।
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bangla Ramadan Time” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp