Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bangla Nice Slug

Mô tả

With this plugin your canonical URL would be in simple latin letter even your post title is in Bangla letters.

This will create simple link URL for browsing and sharing.

Cài đặt

  1. First install the plugin using WordPress auto-installer or download the .zip file from wordpress.org and install it from the Plugins section of your Dashboard or copy bangla-nice-slug directory inside wp-contents/plugins directory of your wordpress site.
  2. Activate the plugin from Plugins section of your Dashboard.

After activation, your slug sanitization will be active.

Hỏi đáp

Nothing yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bangla Nice Slug” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Release Version