Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bangla Dummy Text

Mô tả

This is a simple wordpress Bangla Dummy Text plugin. This plugin based on Bangla dummy content.

Cài đặt

  1. Upload bangla-dummy-text.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload bangla-dummy-text.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
What is the shortcode?

Shortcode: [bangla-dummy-text]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bangla Dummy Text” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp