Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Baidu Tongji generator

Mô tả

Add baidu Tracker JavaScript to each page on your wordpress blog.

此插件将百度统计代码安装到wordpress,支持宽松的格式校验,保证安装代码格式正确, 简单易上手,可设置开启和关闭统计、管理页面跟踪。

Ảnh màn hình

  • setting from 百度统计
  • This is the second screen shot screenshot-1.(png|jpg|jpeg|gif)

Cài đặt

  1. Upload to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. admin -> “Settings” ->

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

What about foo bar?

Answer to foo bar dilemma.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Baidu Tongji generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Fixed a 1.0.0’s bug about non submit reset option setting

1.0

  • A change since the previous version.
  • Another change.