Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Backlog Ticket Viewer

Mô tả

Display information of Backlog tickets on the dashboard.
Backlog is an online project management tool which is provided by nulab.
This plugin uses Backlog API to get tickets(issues) from your project.
s

Use filter hook

You can specify the following values by a filter hook.
1. Target Team Name.
2. TargetApi Key.
3. Target Project Id.
4. Maximum display count for Backlog Ticket list.

Cài đặt

  1. Upload the ‘backlog-ticket-viewer’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Backlog Ticket Viewer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

first version.