Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Backlink Monitoring Manager

Mô tả

Backlink Monitoring Manager is a WordPress plugin that lets you track your Link Building campaign. Add your link and check if it is do follow or no follow, live or not.

Ảnh màn hình

  • Plugin screen.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin:

  1. Upload the backlink-monitoring-manager folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

This section describes how to install the plugin:

  1. Upload the backlink-monitoring-manager folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Backlink Monitoring Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.2

  • Release of plugin.

0.1.3

  • Fix: Solved the rel=’noopener noreferrer’ iisue.