Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Backlink Checker

Mô tả

Backlinks are crucial to SEO. Google gives more importance to website that have higher number of quality backlinks.
A website with good amount of backlinks will get higher position in SERP.

Backlink Checker Plugin helps blogger to find list of webpages pointing their blog using anchor tag.
This plugin also shows anchor text and type of backlink (doFollow or noFollow).

This plugin uses free MOZ API to generate backlink report.
To use this plugin you have to get free moz account with API access.

Ảnh màn hình

 • Settings Page screenshot
 • Backlink Report Page screenshot

Cài đặt

Using the Plugin Manager

 1. Click Plugins
 2. Click Add New
 3. Search for backlink-checker
 4. Click Install
 5. Click Install Now
 6. Click Activate Plugin

Manually

 1. Upload backlink-checker folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

After activate

 • Get MOZ API Credentials
 • Goto Backlink Checker Settings page under option section
 • Add your API Credentials Moz Access ID and Moz Secret Key
 • Done

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Backlink Checker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release

1.1

 • Tested For WP 5.2.2