Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Background Updates for Major Releases

Mô tả

Takes the awesome new background updates introduced in WordPress 3.7 and enables them for major updates (like 3.7 → 3.8).

Cài đặt

  1. Use automatic installer to install and active the plugin.

Hỏi đáp

How do I set this up?

No setup needed. Just activate it and it works.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Background Updates for Major Releases” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Original Version