Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Backend Custom Fields For Forms Management System

Mô tả

This Plugin requires Forms Management System or Elegant Profile Builder.
We don’t give any support for this plugin here, if you need any help please feel free to contact us through our support page.

Backend Custom Fields For Forms Management System is a free add-on allows you to display & manage the custom fields at the backend with easiest way possible.

Cài đặt

  1. Upload the entire backend-custom-fields folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the entire backend-custom-fields folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
Where Can I Get Support For This Plugin?

We don’t give any support to this plugin here, if you need any help please feel free to contact us through our support page.

Couldn’t Find The Custom Fields?

By default only the users that have administrator role can access and manage the custom fields, if you want to allow other user roles to access and manage the custom fields you can use bcf_access_roles filter to do that, for example:
//Allow the Editor role users to access & manage the custom fields.
add_filter( ‘bcf_access_roles’, ‘bcf_851_callback_function’ );
function bcf_851_callback_function( $roles ) {
$roles[] = ‘editor’;

    return $roles;
 }

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
loved FMS loved the addon loved your support team good luck
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Backend Custom Fields For Forms Management System” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Fix can’t attach a form to a user that don’t have one.

1.0.1

  • Fix issue with PHP7.

1.0

  • initial release