Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BackTo Top Plugin

Mô tả

在页面的左侧或者右侧创建一个“返回顶部”的按钮,使用“返回顶部”按钮,可以方便快捷平滑的返回到blog的顶部。

This WordPress plugin adds an “Back To Top” button to easily scroll long pages back to the top.

Ảnh màn hình

 • Preview
 • Settings

Cài đặt

安装

 1. 下载并解压
 2. 将此文件夹上传到Wordpress的插件目录:’Wordpress根目录/wp-content/plugins/’。
 3. 在后台的插件管理处激活。

Installation

 1. download and unzip file
 2. Upload “back-to-top” folder into your plugins directory.
 3. Activate the plugin.
 4. Go to Appearance > Back To Top.
 5. Configure settings to your needs.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BackTo Top Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5

 • 使用了一个上箭头图表替换了原来的css方式,解决了一些浏览器下上箭头乱码的问题

1.4

 • 增加了自定义“返回顶部”按钮背景颜色的功能
 • 增加了自定义“返回顶部”按钮字体颜色的功能

1.3

 • 轻微调整“返回顶部”按钮,修改了部分css

1.2

 • 美化了“返回顶部”按钮

1.1

 • fix dir bug

1.0

 • first version release