Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Back to top-up

Mô tả

The best WordPress scroll plugin. it’s easy to use. You can create a beautiful scroll button with just a few clicks. It allows your visitor to easily scroll back to the top of your page.

Features

Custom Text
Custom Image
Beautiful icons
Text Color, Background Color, Border
Img size
Animation speed
Small Window Max Width
Botton position

Ảnh màn hình

  • Plugin settings
  • Plugin settings image
  • Plugin settings text
  • Pages and posts

Hỏi đáp

Is this plugin necessary?

Yes this plugin is 100% necessary and easy to use.

Can I put different scroll buttons on different pages?

Yes you can

Đánh giá

7 Tháng Tám, 2020
Great scroll up plugin and great support,it works without problems,i like it.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Back to top-up” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Added: Images

1.0.0

  • Initial release