Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Back to top scroller

Mô tả

The plugin adds a simple ‘back to top’ button to your website front end allowing users a quick way to scroll back to the top of the page.

Ảnh màn hình

  • The plugin in action

Cài đặt

  1. Install the plugin from the Plugins menu and then activate it.
  2. When viewing your website you will see a small button on the bottom right.

Manual Instructions

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install the plugin from the Plugins menu and then activate it.
  2. When viewing your website you will see a small button on the bottom right.

Manual Instructions

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Back to top scroller” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

Added z-index – some themes may hide the button

0.3

Checked compatibility with 4.8