Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Back to top scroll

Mô tả

Add back to top button to scroll from bottom to top.

Major features in Back to top scroll include:

  • Add back to top button to scroll from bottom to top.

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the ‘/wp-content/plugins/’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the ‘/wp-content/plugins/’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

9 Tháng Năm, 2017
Icon appear in main menu and this plugin doesn't have any settings.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Back to top scroll” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • current version 1.0