Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Back to Top Button

Mô tả

Over 171 free icons Scroll Back to Top Button and unlimited colors – custom button.
Just install the plugin and arrow back to top will be show. Scroll Back to Top Button WordPress plugin add a button that appears only when users scroll down the page allowing them to scroll to the top of the page.
To learn more about the Back to Top Button plugin please see plugin URI. See screenshot examples at https://seosthemes.com/wp-back-to-top-button/

Ảnh màn hình

  • Admin Panel view of submitted form data.

Cài đặt

Install via Plugins > Install New

  1. Search for “Back to Top Button”
  2. Click the “Install Now” link
  3. Click “Activate Plugin”

Via ZIP / FTP

  1. Unzip the ZIP file and drop the folder straight into your wp-content/plugins directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Is there a tutorial?

See the Tutorial

Where can I find documentation on the plugin?

Refer the Plugin Site

Đánh giá

17 Tháng Sáu, 2017
Works very good and it´s easy to setup. Thanks!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Back to Top Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Back to Top Button” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Back to Top Button” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release of plugin