Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Back List

Mô tả

Adds Whitelist and Blacklist options for Trackbacks and Pingbacks as well as the option to auto-accept Trackbacks from your own blog. These options can be found on the Discussion Options page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Back List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp