b2-xml-sitemap-generator

Mô tả

This plugin has been closed as of 27 Tháng Mười, 2019 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“B2 XML Sitemap Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp